Jaarcijfers 2019 Klaverblad Verzekeringen: mooie stappen richting de toekomst

Klaverblad Verzekeringen kijkt tevreden terug op 2019. Peter Paul Barth, algemeen directeur, zegt daarover: “We hebben mooie resultaten behaald en zien het premie-inkomen stijgen. Assurantieadviseurs en consumenten weten ons goed te vinden en wij zijn blij hen te kunnen helpen. De verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. is voor ons een belangrijk resultaat met het oog op de toekomst. Wij kunnen onze aandacht nu focussen op onze schade- en inkomensverzekeringen, waarin we willen groeien en waarbij we ons serviceniveau verder willen verbeteren en tegelijkertijd onze processen efficiënter willen maken.”

De aandelen van Klaverblad Levensverzekering N.V. zijn per 31 maart 2020 overgedragen aan Lifetri Groep B.V. De cijfers over het boekjaar 2019 zijn dus inclusief Klaverblad Levensverzekering N.V.

Financiële resultaten

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen is sterk verbeterd en bedraagt 408% (2018: 338%). Bij Klaverblad Levensverzekering N.V. verbeterde de SCR-ratio tot 382% (2018: 247%). Dit komt met name doordat het renterisico verkleind is door het verschil tussen de looptijd van onze uitvaartverzekeringen en de looptijd van de beleggingen terug te brengen. De SCR-ratio van Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. is 199%. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (216%), maar ligt nog altijd ruim boven het niveau dat DNB eist en boven het niveau dat Klaverblad zichzelf ten doel stelt. De daling wordt onder andere veroorzaakt doordat de marktrisico’s stijgen, de portefeuille groeit en doordat het eigen behoud voor schade- en catastroferisico verhoogd is. Na de verwerking van de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. zal de solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen van een vergelijkbaar niveau zijn.  

Premie

Klaverblad ziet de brutopremies over de hele linie stijgen. Bij schadeverzekeringen is de groei ruim 12% naar € 130,9 miljoen. De medische branche laat een groei van bijna 5% zien, naar € 50,7 miljoen premie. Bij de levensverzekeringen steeg de premie licht met 0,8 % naar € 64,1 miljoen.

Combined ratio

De combined ratio is zowel bij schade- als bij medische verzekeringen gestegen. Bij schadeverzekeringen van 105% in 2018 naar 115% in 2019. Deze stijging komt door negatieve uitloopresultaten en een relatief hoog kostenniveau. Bij medische verzekeringen is de stijging heel klein, van 84% in 2018 naar 85% in 2019.

Resultaten

Over het boekjaar 2019 is een netto onderliggend resultaat geboekt van € 85,3 miljoen positief (2018: € 3,1 miljoen positief). De grote toename van het netto onderliggend resultaat komt door de positieve beleggingsresultaten als gevolg van de gestegen beurskoersen.

Nieuw managementteam

Op weg naar het waarmaken van de doelen en ambities heeft Klaverblad een aanpassing in de aansturing doorgevoerd. Er zijn sinds kort drie divisiemanagers die samen met directeuren Peter Paul Barth en Jordi van Irsen het managementteam van Klaverblad Verzekeringen vormen.  Voor de divisie Verzekeren is Maurice van der Putten als divisiemanager aangesteld. Odette Perik leidt (ad interim) de divisie IT & Change. Met de komst van Esther Oostrom als divisiemanager Commercie is het managementteam per 1 maart compleet.

“Klaverblad wil groeien op een gezonde manier en wil daarin de mens centraal stellen. Dat vraagt om een aansturing die de focus legt op de primaire taak en die ondersteund wordt door moderne techniek. Onder deze doelen en ambities zetten we onze schouders de komende jaren” vertelt algemeen directeur Peter Paul Barth.

Maurice van Putten, Esther Oostrom en Odette Perik
Maurice van der Putten, Esther Oostrom en Odette Perik maken sinds kort deel uit van het managementteam van Klaverblad Verzekeringen.

Kerncijfers

In deze kerncijfers ziet u in één oogopslag de belangrijkste financiële cijfers en een paar andere interessante cijfers. Lees hier het volledige jaarverslag.

    Kerncijfers 2019