Jaarcijfers 2021 Klaverblad Verzekeringen

In 2021 was, ondanks het vele thuiswerken, de klanttevredenheid onveranderd hoog met een NPS score van +69. Ook op de waardering van onze assurantieadviseurs met een rapportcijfer van 8,1 zijn we trots. De ongewoon goede service van Klaverblad heeft bijgedragen aan de groei van de verdiende premie in 2021 met 8,1%. De solvabiliteit is door de toename van het vereiste kapitaal van zowel Klaverblad Verzekeringen als Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij afgenomen. Ondanks het positieve resultaat van 132 miljoen, grotendeels gedreven door aangepaste interpretatie van de regelgeving, is het onderliggende verzekeringstechnische resultaat van - 6,6 miljoen voor verbetering vatbaar.

Kernpunten jaarcijfers 2021

  • De premie is met 8,1% gegroeid tot € 216 miljoen. Daarmee hebben we  onze groeiambitie voor 2021 waargemaakt en liggen we op koers voor onze lange termijn ambities. Alle branches hebben bijgedragen aan deze groei.

  • De solvabiliteit is afgenomen tot 260% voor Klaverblad Verzekeringen (2020: 337%) en 166% voor Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij (2020: 183%).  De afname is veroorzaakt door een verdere toename van het risicoprofiel maar is nog steeds zeer ruim boven de eigen doelstellingen.

  • Het netto resultaat is 132 miljoen positief. Het onderliggende verzekeringstechnische resultaat is 6,6 miljoen negatief.

  • De combined ratio voor schadeverzekeringen is gestegen naar 110% (2020: 105%) en voor medische verzekeringen naar 94% (2020: 78%).

Vooruitblik

Algemeen directeur Peter Paul Barth: “In het eerste kwartaal zorgden stormen, dooi en hagel voor veel schade. Evenals de wateroverlast in juli in Limburg. Verder blijft het rendement van de autoportefeuille onder onze lange termijn doelstelling en is de kostenratio van Klaverblad hoger dan onze ambitie.

We kijken positief vooruit. In de toekomst willen we als zelfstandige verzekeraar het beste kunnen blijven bieden aan onze klanten. Mensen helpen als ze dat nodig hebben, dat willen we nog heel lang doen. Om onze zelfstandigheid te waarborgen zijn voldoende groei en een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk en daar werken we in 2022 onverminderd aan door met de medewerkers van Klaverblad Verzekeringen.“

Lees hier het volledige jaarverslag.