Klaverblad Verzekeringen jaarcijfers 2022

Klaverblad Verzekeringen heeft 2022 afgesloten met een verlies van € 43,2 miljoen. De resultaten zijn beïnvloed door negatieve beleggingsresultaten, een aantal grote stormschades en negatieve uitloop bij letselschades. Het premievolume en de solvabiliteit van de organisatie zijn gestegen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening bleef op peil.

Kernpunten jaarcijfers 2022

  • Het bruto premievolume is met 6% gestegen naar € 229 miljoen.
  • De kapitaalspositie van Klaverblad is onverminderd sterk. De solvabiliteit is verbeterd en bedraagt nu 266% voor Klaverblad Verzekeringen (2021: 260%) en licht gedaald naar 160% voor Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij (2021: 166%).
  • Het netto resultaat is € 43,2 miljoen negatief, tegenover een winst van € 132 miljoen positief in 2021. Het slechte beleggingsjaar zorgde voor een negatief beleggingsresultaat van € 109 miljoen voor belasting (ter vergelijking 2021 was een goed beleggingsjaar met een positief beleggingsresultaat van € 52 miljoen).
  • De resultaat technische rekening bedraagt € 17 miljoen positief. Door eenmalige verandering in de berekening van verplichtingen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een impact van € 105 miljoen, was dit resultaat in 2021 met € 134 miljoen uitzonderlijk hoog. Afgezien hiervan valt het technisch resultaat tegen door drie opeenvolgende stormen in februari (€ 11 miljoen) en een verdere versterking van de reservering voor letselschades (€ 6 miljoen).

Peter Paul Barth, Algemeen directeur bij Klaverblad Verzekeringen: “We zijn er trots op dat we ook in 2022 de dienstverlening op peil hebben gehouden en veel mensen op onze eigen unieke manier hebben geholpen. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt uit onderzoeken zoals die van MT/Sprout en IGH en uit een NPS van +73 en een tevredenheidscijfer van 8,1 van het intermediair.”

Vooruitblik

Over de richting van Klaverblad in dit en de komende jaren, is financieel directeur Jordi van Irsen duidelijk: “Ondanks de tegenvallende financiële resultaten van 2022 blijven we ons richten op onze langetermijndoelstellingen. Dit betekent dat we onverminderd investeren in groei van onze portefeuille en verbetering van onze bedrijfsvoering, om onze kosten te beheersen en onzekerheden in de resultaten te verminderen. Zo kunnen we ook in de toekomst het unieke Klaverblad-geluid blijven laten horen.”

Klik op bovenstaande afbeelding om het jaarverslag te downloaden.
Klik op bovenstaande afbeelding om het jaarverslag te downloaden.

Lees hier het volledige jaarverslag (PDF).

Over Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen is opgericht in 1850 met als doel agrariërs te kunnen beschermen tegen financiële risico’s. In de loop der jaren is Klaverblad uitgegroeid tot wat het nu is: een onafhankelijke, middelgrote verzekeraar voor particulieren, MKB, ZZP-ers en agrariërs. Als coöperatie levert de organisatie graag haar bijdrage aan het goed functioneren van de samenleving. Daarbij staat het helpen van mensen, als ze dat nodig hebben, centraal. Klaverblad wil als zelfstandige coöperatieve verzekeringsmaatschappij een afgewogen combinatie bieden van een ruime dekking, een reële prijs en een ongewoon goede service.