Klaverblad haalt beschermde premie uit het schap

Met ingang van 18 juni stopt Klaverblad Verzekeringen met de Royaal autoverzekering Beschermde premie. Vanaf die datum kan alleen de Royaal autoverzekering Bonus-malus worden afgesloten. De lopende verzekeringen zullen per hoofdpremievervaldatum worden omgezet naar de Royaal autoverzekering Bonus-malus.

Verwachtingen bij introductie

Klaverblad heeft de Royaal autoverzekering met beschermde premie in 2007 geïntroduceerd. “De verwachting was toen dat het bonus-malussysteem zijn langste tijd had gehad”, aldus de verzekeraar. “Veel verzekeringsmaatschappijen boden destijds een bonusbeschermingsverzekering aan en er waren allerlei ‘creatieve’ manieren bedacht om met schadevrije jaren om te gaan. Inmiddels zijn bonusbeschermers nagenoeg van de markt verdwenen en met de herziening van Bedrijfsregeling 11 van het Verbond van Verzekeraars is het bonus-malussysteem weer helemaal terug.”

Resultaten

Mede door deze gewijzigde marktomstandigheden waren de resultaten van de portefeuille Royaal autoverzekering Beschermde premie de laatste jaren slecht. Klaverblad heeft een aantal premieverhogingen doorgevoerd om hierin verbetering aan te brengen. Dit bleek niet afdoende. “We hebben het product de tijd willen geven om zich te bewijzen, maar dat is helaas niet gelukt door de marktontwikkelingen en de aanhoudend slechte resultaten. Daarom hebben we nu besloten om de Royaal autoverzekering Beschermde premie uit het schap te halen”, aldus directeur Peter Paul Barth.

Brief

Verzekerden die een Royaal autoverzekering Beschermde premie hebben, ontvangen van Klaverblad tijdig een brief over de wijziging en de gevolgen daarvan voor hun premie. Assurantieadviseurs krijgen op verzoek een overzicht van de schadevrije jaren van hun klanten.