Klaverblad nummer 1 in groep ‘nieuwkomers’ in de Eerlijke Verzekeringswijzer

Het afgelopen jaar heeft Klaverblad haar beleggingsbeleid verder aangescherpt en ethische kaders toegevoegd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want de Eerlijke Verzekeringswijzer laat de organisatie met vijftien (15) punten stijgen.
Het Klaverblad gebouw

Klaverblad staat op nummer 1 in de groep ‘nieuwkomers’ én heeft hiermee relatief het beste beleggingsbeleid van deze groep. De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt sinds 2013 het beleggingsbeleid van verzekeraars op een aantal duurzaamheidscriteria. Klaverblad maakt sinds 2021 deel uit van de groep ‘nieuwkomers’.

Dit jaar onderzocht de Eerlijke Verzekeringswijzer zestien verzekeringsgroepen: een ‘kerngroep’ van acht verzekeraars die al langer in de benchmark zijn opgenomen, en een groep van acht ‘nieuwkomers’ die bij de uitbreiding van de Eerlijke Verzekeringswijzer in 2021 voor het eerst zijn beoordeeld.

Ethisch beleggingskader

Het beleid van Klaverblad is aanzienlijk verbeterd sinds de beoordeling in 2021. Dit vertaalt zich in hogere scores, met name voor de thema’s natuur en gezondheid. Ook op het gebied van arbeidsrechten en de wapenindustrie scoort de organisatie hoog. Klaverblad heeft haar duurzame beleggingsbeleid nog concreter gemaakt. Bij Klaverblad staat de mens centraal. Daar heeft de organisatie een concreet ethisch kader aan toegevoegd waar al hun beleggingen aan moeten voldoen. Het bedrijf scoort vooral op natuur en gezondheid beter door het onderschrijven van een aantal principes die zijn opgenomen in het ethische kader.

Ethisch beleggingskader:

  1. Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade.

  2. Respecteren van fundamentele mensenrechten.

  3. Respecteren van fundamentele arbeidsrechten.

  4. Geen betrokkenheid bij wapens.

  5. Respecteren van internationale sancties.

  6. Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of belastingontduiking.

  7. Geen betrokkenheid bij producten en ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid of dierenwelzijn.

Peter Paul Barth, Algemeen directeur bij Klaverblad Verzekeringen: “Ik ben enorm trots op de stappen die we hebben gezet als Klaverblad. Ons duurzame beleggingsbeleid heeft nog meer vorm gekregen het afgelopen jaar. We hebben daarvoor onder andere de input van de Eerlijke Verzekeringswijzer uit 2021 gebruikt. Met resultaat. De verbeteringen zijn opgemerkt, we zijn 15 punten gestegen en hebben daarmee onze positie als nr. 1 van de middelgrote en kleine verzekeraars verder uitgebouwd.”

Over Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen is opgericht in 1850 met als doel agrariërs te kunnen beschermen tegen financiële risico’s. In de loop der jaren is Klaverblad uitgegroeid tot wat het nu is: een onafhankelijke, middelgrote verzekeraar. Als coöperatie levert de organisatie graag haar bijdrage aan het goed functioneren van de samenleving. Daarbij staat het helpen van mensen, als ze dat nodig hebben, centraal. Klaverblad wil als zelfstandige coöperatieve verzekeringsmaatschappij een afgewogen combinatie bieden van een ruime dekking, een reële prijs en een ongewoon goede service.