Klaverblad Verzekeringen start samenwerking met Stichting EcoWare

Twee Zoetermeerse bedrijven, Klaverblad Verzekeringen en Stichting EcoWare, slaan de handen ineen.

Al sinds 2005 is EcoWare actief als leerwerkbedrijf en biedt op die manier een opstapje naar de arbeidsmarkt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met de fietsen, computers en scootmobielen die EcoWare repareert, maakt EcoWare (in samenwerking met de gemeente Zoetermeer) veel maatschappelijke doelgroepen blij, zoals deelnemers aan een reïntegratietraject, minima en stichtingen. Klaverblad ondersteunt vanaf nu EcoWare door goederen te doneren die na een schade-uitkering eigendom van Klaverblad geworden zijn.

Toen Martijn Coppens van Klaverblad Verzekeringen in contact kwam met EcoWare, werd snel duidelijk dat Klaverblad EcoWare goed kan ondersteunen. ‘Als wij een schade hebben uitgekeerd, wordt het beschadigde goed ons eigendom. Dat gaat bijvoorbeeld om computers, tablets, smartphones en fietsen’ vertelt Martijn. ‘Spullen waar we tot nu toe bij opkopers nog wat geld voor konden krijgen, maar waar EcoWare veel mooie dingen mee kan doen. Dan kiezen wij er graag voor om EcoWare te steunen. Als Zoetermeers bedrijf en een van de grootste werkgevers hier, voelen we ons betrokken bij de (plaatselijke) maatschappij. Dit biedt een prachtige kans om dat te laten zien en iets te doen voor de stad en de Zoetermeerders.