Wijzigingen in de directie en raad van commissarissen van Klaverblad Verzekeringen

Per 1 september 2017 wordt Peter Paul Barth benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

Hij maakt sinds 2005 deel uit van de directie. Eveneens per 1 september 2017 treedt Jordi van Irsen aan als directeur Financiën en risicomanagement. Hij is afkomstig van VIVAT en heeft ruime ervaring op het gebied van Solvency II, financiële verslaglegging en risicomanagement.

Uitbreiding directie

De directie wordt uitgebreid naar drie personen: een algemeen directeur en voorzitter van het bestuur (CEO), een directeur Financiën en risicomanagement (CFRO) en een directeur Operationele zaken (COO). Voor de vacature van directeur Operationele zaken is de wervingsprocedure in gang gezet.

Raad van commissarissen

Edwin Velzel is per 16 januari 2017 ad interim toegetreden tot de directie om de periode tot definitieve invulling te overbruggen. Nu twee van de drie directeuren gevonden zijn, treedt hij per 1 september 2017 af als directeur en voorzitter en keert hij terug naar de raad van commissarissen.