Vaststellen nieuwwaarde/dagwaarde

Als u schade heeft die verzekerd is op uw inboedelverzekering, dan krijgt u meestal de nieuwwaarde vergoed. Dit is wat het kost om nieuwe spullen van dezelfde soort en kwaliteit te kopen. Soms vergoeden we alleen de dagwaarde. Dit doen we bijvoorbeeld als de dagwaarde minder dan 40% van de huidige nieuwwaarde is.

Hoe berekenen we de dagwaarde?

De dagwaarde is de waarde van uw inboedel op het moment van de schade. Uw spullen worden steeds minder waard doordat ze ouder worden of slijten. Dit heet waardevermindering. De dagwaarde van uw inboedel is dus de nieuwwaarde min de waardevermindering. Hoe hoog deze waardevermindering is, moeten we berekenen. Dit doen we met behulp van deze afschrijvingslijst. Deze lijst is een richtlijn. De dagwaarde hangt namelijk ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.

Zo slijt de vloerbedekking in het huis van een gezin met drie kleine kinderen eerder dan de vloerbedekking in het huis van een gepensioneerd echtpaar. De dagwaarde zal dus sneller dalen. Ook het merk van een product heeft invloed op de dagwaarde. Een telefoon van een gewild merk houdt langer zijn waarde dan een telefoon van een onbekend merk. Tot slot daalt de dagwaarde van dure spullen minder snel dan de dagwaarde van goedkopere spullen.

Altijd een vergoeding

Als u schade heeft, dan krijgt u altijd een vergoeding. Zelfs als het beschadigde product helemaal niks meer waard is, krijgt u minstens 15% van de huidige nieuwwaarde.

Vragen?

Onze schadebehandelaar is altijd bereikbaar voor vragen. U kunt uw vragen ook stellen aan een ingeschakelde schade-expert.