Bij ons draait het om mensen: duurzame doelen Klaverblad wil dat mensen prettig en onbezorgd kunnen leven. Daar dragen we met onze verzekeringen en door maatschappelijk en verzekeringstechnisch verantwoord te handelen aan bij.

Bij ons draait het om mensen: duurzame doelen

Sinds een aantal jaar is een groep collega’s actief in de Beweging Duurzaam bij Klaverblad. Esther Oostrom, divisiemanager Commercie, is de sponsor van deze beweging vanuit het MT van Klaverblad.

Duurzame bedrijfsvoering

Esther: “Ik ben enorm positief over de ontwikkelingen die we op het gebied van duurzaamheid hebben gezet. In het beleggingsbeleid hebben we de afgelopen jaren al grote stappen gezet en nu pakken we door op de verduurzaming van andere aspecten van onze bedrijfsvoering. Denk aan producten en diensten, leveranciers, faciliteiten zoals ons gebouw en medewerkers als belangrijke pijlers, naast vermogensbeheer, voor het realiseren van onze doelstellingen. Onze ambities en keuzes hierbij hebben we beschreven in het duurzaamheidsbeleid dat we afgelopen jaar hebben opgesteld.
Esther Oostrom

Naast dat we zorgen dat we voldoen aan wettelijke verplichtingen, willen we meer doen dan dat. We gaan zelf ook duurzamer handelen, want zo helpen we eraan mee dat mensen prettig en onbezorgd kunnen leven. En we weten dat onze klanten en de verzekeringsadviseurs met wie we samenwerken dit ook van ons verwachten.”

Madelon Moorlag is ook lid van de Beweging Duurzaam en houdt zich vanuit haar functie als Manager Vermogensbeheer bezig met het duurzaam beleggingsbeleid.

Duurzaam beleggingsbeleid

Madelon Moorlag
Madelon: “We beheren bij Klaverblad honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer: mensen helpen op het moment dat dat nodig is. Een deel van ons vermogen beleggen we. En dat doen we zo duurzaam mogelijk. We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en volgens ons begint dat bij jezelf en bij handelen naar je overtuigingen. Duurzaam en verantwoord beleggen zien we als een vanzelfsprekendheid.
"We gaan zelf ook duurzamer handelen, want zo helpen we eraan mee dat mensen prettig en onbezorgd kunnen leven."

Op vier thema’s willen we vooral iets betekenen: Klimaat, Biodiversiteit, Water en Circulariteit. Voor het thema Klimaat hebben we in 2022 een actieplan opgesteld, voor twee andere thema’s maken we de actieplannen in 2023 en een laatste actieplan volgt in 2024. "Ook zijn we steeds transparanter over wat we doen en waar we voor staan. Deze verbeteringen zijn in 2022 terug te zien in mooie scores in de Eerlijke Verzekeringswijzer. We zijn 15 punten gestegen en hebben daarmee onze positie als nr. 1 van de middelgrote en kleine verzekeraars verder uitgebouwd. Daar zijn we trots op en deze positie willen we ook de komende jaren behouden. Dus we blijven hierop ontwikkelen.”