Interview Peter Paul Barth In een interview vertelt Peter Paul Barth, algemeen directeur van Klaverblad, over hoe Klaverblad zich de komende jaren wil gaan onderscheiden als de meest menselijke verzekeraar.

’’De meest menselijke verzekeraar worden’’

In 2020 bestond Klaverblad 170 jaar. Wat willen en kunnen we in de toekomst blijven betekenen? Peter Paul Barth vertelt over hoe Klaverblad zich wil onderscheiden in de komende jaren.

Verzekeren draait om vertrouwen

“We willen de meest menselijke verzekeraar worden. Wat we bij Klaverblad echt belangrijk vinden, is dat we de mens achter de verzekeringsvraag zien en de behoefte die hij heeft. We zijn er om hem te helpen. Verzekeren draait om vertrouwen.  We willen ons verbinden met mensen en echte verbinding is alleen mogelijk als er onderling vertrouwen is. In ons dagelijks werk willen wij hiervoor het bewijs leveren. Vooral bij een claim krijgen we daar de kans voor: als iemand een schade of een juridisch probleem heeft, dan heeft hij ons echt nodig. Dan kunnen we laten zien wat we waard zijn, door de manier waarop we helpen.

Contact van mens tot mens

Kijk, vrijwel elke verzekeringsmaatschappij heeft goede producten en probeert zich te onderscheiden door een zo laag mogelijke premie te bieden. Bij het aanvragen van een verzekering lukt het de meeste maatschappijen ook om, al dan niet via geautomatiseerde processen, snel een polis te leveren. Dat ervaren klanten bij de eerste contacten met een maatschappij als positief. Maar het komt er pas echt op aan als iemand een probleem heeft waarvoor hij of zij een claim indient. Dan willen wij het verschil maken. Wij willen de claim efficiënt en goed afwikkelen, maar ook naast de mens staan die het probleem heeft. Een claim kan veel impact hebben op mensen. Wij willen er dan zijn en laten zien dat wij begrijpen wat hij of zij meemaakt. We vergoeden dan de schade, maar misschien kunnen we ook op andere manieren helpen. Alleen al een luisterend oor bieden, kan iemand erg helpen. Het gaat erom dat we contact leggen vanuit ons hart en daarmee verbinding maken van mens tot mens.

Alles moet kloppen

Om de meest menselijke verzekeraar te worden, moet alles kloppen. Zo moeten wij de verwachtingen van mensen in beeld hebben, onze producten moeten daarbij passen en onze processen moeten daarop afgestemd zijn. Maar alles begint met de manier waarop we binnen ons bedrijf met elkaar omgaan. Dat moet overeenstemmen met hoe we buiten ons bedrijf met mensen willen omgaan. In ons bedrijf gaat het veel over menselijke verbinding, onderling respect en begrip en elkaar helpen als dat nodig is. Als er na een storm bijvoorbeeld veel schademeldingen zijn, dan helpen medewerkers vanuit het hele bedrijf mee om onze klanten zo goed en snel mogelijk te helpen. Toen we door corona opeens allemaal thuis moesten werken, droeg iedere medewerker bij om dat heel snel mogelijk te maken. We willen dat onze klanten deze behulpzaamheid ook terugzien bij bedrijven en mensen met wie we samenwerken. Een schadeherstelbedrijf of een verzekeringsadviseur bijvoorbeeld.

Wij helpen graag

Met deze onderscheidende benadering en een gezonde bedrijfsvoering willen we ervoor zorgen dat onze klanten en verzekeringsadviseurs ons steeds meer hun vertrouwen geven. Ook hierin kan een luisterend oor ons verder helpen: wat heeft een klant of verzekeringsadviseur van ons nodig? Wij helpen graag!

Samen helpen

Er voor een ander zijn op het moment dat iemand dat echt nodig heeft. Dat is en blijft voor ons de kern van verzekeren. Bent u adviseur en denkt u hier hetzelfde over? We werken graag met u samen, zodat we ook samen mensen kunnen helpen.

Lees meer