Ik heb een vast contract en word misschien ontslagen, kan dat zomaar? Als werknemer is het handig én belangrijk om te weten welke rechten en plichten je hebt. Zeker als een ontslag eraan dreigt te komen. Onze rechtsbijstandadviseur mr. C.L. Toonen vertelt er meer over.

Ik heb een vast contract en word misschien ontslagen, kan dat zomaar?

Stel dat je van jouw werkgever, of via-via, verneemt dat je binnenkort misschien wordt ontslagen, dan kan dat best even schrikken zijn. In zo’n situatie is het fijn om te weten wat je rechten en plichten zijn. In dit artikel legt onze rechtsbijstandadviseur mr. C.L. Toonen je dat kort uit.

Ontslag bij een vast contract

Als je een vast contact hebt, ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd, dan mag je werkgever je niet zomaar ontslaan. Hiervoor heeft hij een geldige ontslagreden én toestemming van UWV of de kantonrechter nodig. Beslissen jullie samen over het verbreken van je contract? Dan heeft je werkgever géén toestemming van UWV of de kantonrechter nodig. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Ontslag via UWV

Je werkgever is in twee gevallen verplicht om voor het ontslag toestemming te vragen bij UWV, namelijk:

  1. als je langer dan twee jaar ziek bent, of
  2. als je wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen.

Als je werkgever UWV om toestemming heeft gevraagd je te ontslaan, dan word je hierover door UWV geïnformeerd. Van de volledige ontslagaanvraag ontvang je altijd een kopie, met daarbij een formulier. Hiermee kun je binnen 14 dagen aangeven of je het eens bent met het ontslag of om welke reden niet.

Ontslag via de kantonrechter

Wil je werkgever je ontslaan en is er geen sprake van de twee hierboven genoemde gevallen? Dan heeft je werkgever in principe toestemming van de kantonrechter nodig. Tegenover de kantonrechter moet je werkgever aantonen dat sprake is van een geldige ontslagreden. Als werknemer kan jij hiertegen verweer voeren. De kantonrechter besluit uiteindelijk of je mag worden ontslagen en zo ja, per wanneer en eventueel tegen welke vergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Zoals gezegd, heeft je werkgever voor het ontslag geen toestemming van UWV of de kantonrechter nodig als hij er samen met jou uitkomt. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Het ontslag met wederzijds goedvinden wordt bijna altijd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In een vaststellingsovereenkomst worden ook afspraken over bijvoorbeeld een (transitie)vergoeding, het niet handhaven van een concurrentiebeding en het vrijstellen van werkzaamheden vastgelegd. Over zulke afspraken kun je onderhandelen met je werkgever.

Lees meer over de vaststellingsovereenkomst

Meld de zaak aan bij Klaverblad Rechtsbijstand

Als je van je werkgever, of via-via, verneemt dat je binnenkort misschien wordt ontslagen, dan is het verstandig om eerst juridisch advies te vragen. Zo ben je namelijk goed op de hoogte van je rechten en plichten, vóórdat je iets ondertekent en/of toezegt. Een jurist kan namelijk beoordelen of het ontslag rechtsgeldig is. Verder helpt een jurist je bij het schrijven van een bezwaarbrief of verweer tegen het ontslag, het bepalen van je onderhandelingspositie en/of bij het (namens jou) onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van een eventuele vergoeding. 

Persoonlijke rechtshulp

Heb je bij ons een rechtsbijstandverzekering? Meld je zaak dan gemakkelijk online aan via ons online formulier. Een van onze juristen helpt je graag verder!

Rechtsbijstandjurist C.L. Toonen

Dit artikel is geschreven door mr. C.L. Toonen.