Directie, MT en RvC

Klaverblad Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf. Al vele jaren bepalen wij ons beleid volledig zelfstandig onder leiding van een ervaren directie en raad van commissarissen.

Directie

De statutaire directie is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken bij Klaverblad Verzekeringen. De directeuren zijn:

albert bakker

Albert Bakker

Algemeen directeur a.i.

Jordi van Irsen

Directeur Financiƫn en Risicomanagement

Management Team

De directie vormt samen met drie divisiemanagers het MT van Klaverblad.


    Maurice van Putten

Maurice van der Putten
Divisiemanager Verzekeren


    Matthijs Dee

Matthijs Dee

Divisiemanager IT & Change


    Esther Bodde

Esther Bodde

Divisiemanager HR & Facilities

Raad van commissarissen

De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie. De raad van commissarissen bestaat geheel uit onafhankelijke personen. De leden zijn:

 • Annemarie Mijer-Nienhuis (voorzitter)
 • Jacqueline Niessen
 • Hessel Dikkers

Reglementen

In de reglementen leest u meer over onder andere de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de directie en raad van commissarissen.