Directie, MT en RvC

Klaverblad Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf. Al vele jaren bepalen wij ons beleid volledig zelfstandig onder leiding van een ervaren directie en raad van commissarissen.

Directie

De statutaire directie is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken bij Klaverblad Verzekeringen. De directeuren zijn:

Peter Paul Barth

Algemeen directeur

Jordi van Irsen

Directeur Financiƫn en Risicomanagement

Management Team

De directie vormt samen met drie divisiemanagers en de HR-manager het MT.


    Esther Oostrom

Esther Oostrom

Divisiemanager Commercie


    Maurice van Putten

Maurice van der Putten
Divisiemanager Verzekeren


    Matthijs Dee

Matthijs Dee

Divisiemanager IT & Change


    Esther Bodde

Esther Bodde

HR-manager

Raad van commissarissen

De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie. De raad van commissarissen bestaat geheel uit onafhankelijke personen. De leden zijn:

 • Albert Bakker (voorzitter)
 • Annemarie Mijer-Nienhuis
 • Jacqueline Niessen
 • Hessel Dikkers

Reglementen

In de reglementen leest u meer over onder andere de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de directie en raad van commissarissen.