Klaverblad in de Eerlijke Verzekeringswijzer

Samen met zeven andere middelgrote verzekeraars is Klaverblad dit jaar voor het eerst opgenomen in de Eerlijke Verzekeringswijzer. De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt hoe duurzaam het beleggingsbeleid van verzekeraars is.

Goede start gemaakt, maar nog veel stappen te zetten

Van de acht nieuwkomers in het onderzoek komt Klaverblad als beste naar voren. Dat is mooi en tegelijkertijd hebben we nog veel stappen te zetten.

Onze doelen

Bij Klaverblad hebben we voor ons duurzaam beleggingsbeleid vijf thema’s vastgesteld die passen bij wie we zijn:

  1. Klimaatverandering - SDG 13 (klimaatactie) en SDG 7 (betaalbare en duurzame energie) Biodiversiteit - SDG 15 (leven op het land)

  2. Bijdragen aan het welzijn van mensen door focus op goede gezondheid – SDG 3 (goede gezondheid en welzijn)

  3. Bijdragen aan welzijn van mensen door goede werk/privé balans – SDG 8 (eerlijk werk en economische groei)

  4. Mens centraal – SDG 8 (eerlijk werk en economische groei)

Thema’s in de Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer kijkt naar negen duurzaamheidsthema’s: Arbeidsrechten, Belastingen, Corruptie, Dierenwelzijn, Gendergelijkheid, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten en Natuur.

Op deze thema’s doen we het vaak beter dan de andere zeven nieuwkomers en soms delen we de eerste plaats met een andere verzekeraar. Bij Mensenrechten halen we een voldoende (een 6), Bij Gezondheid (een 4) en Klimaatverandering (een 5) scoren we beter dan de andere partijen maar valt er nog veel te winnen. Bij Natuur halen alle acht partijen een 1, dus voor het voor ons belangrijke thema Biodiversiteit hebben we nog veel te doen.

De rapportcijfers

Rapportcijfers eerlijke verzekeringswijzer

Bron: Achterberg, E. (2021, november), Beoordeling van het beleggingsbeleid van acht Nederlandse verzekeringsgroepen, Amsterdam, Nederland: Profundo.

Sectoren en transparantie

Naast thema’s kijkt de Eerlijke Verzekeringswijzer naar vier sectoren waarin wordt belegd: Maakindustrie, Mijnbouw, Olie en gas en ten slotte wapens. Ook hier scoren we even goed of beter dan de andere middelgrote verzekeraars, maar bijzonder is toch vooral de 10 bij wapens. Wij kiezen er in ons beleggingsbeleid voor om de wapenindustrie helemaal uit te sluiten.

Ten slotte is er nog een score voor transparantie en verantwoording: welke keuzes maken we, hoe goed leggen we die vast en hoe open zijn we erover. Met een 4 scoren we hier het hoogst van de nieuwkomers, maar ook dat cijfer laat zien dat er nog ontwikkeling nodig is. Bekijk hier het volledige rapport.

Onze reactie op het rapport

Peter Paul Barth, algemeen directeur: “In de cijfers is goed terug  te zien dat we op het gebied van duurzaamheid in ontwikkeling zijn. We mogen tevreden zijn over de stappen die gezet zijn! De laatste jaren hebben we een start gemaakt met duurzaamheidsbeleid en bij deze meting zien we dat er al veel gebeurd is. We zijn aan het leren hoe we ons verder kunnen ontwikkelen op deze thema’s en zo’n onderzoek helpt ons daarbij.

Het komende jaar gaan we in ons beleggingsbeleid bekijken hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen. Ook gaan we meetbaarder maken wat we doen en beleid beter documenteren en publiceren.”

Meer over duurzaamheid bij Klaverblad

In de afgelopen periode hebben we in verschillende blogs meer vertelt over onze duurzame keuzes in beleggen en in ons kantoorgebouw. Meer weten: