Van beleid naar actie

Bij Klaverblad proberen we een steentje bij te dragen zodat mensen prettig en onbezorgd kunnen samenleven. Daarom handelen we steeds duurzamer. Dit, omdat we vinden dat onze klanten en de verzekeringsadviseurs waarmee we samenwerken van ons mogen verwachten dat we op dat gebied meer doen dan we verplicht zijn.


Onze doelen

In het duurzaam beleggingsbeleid hebben we onze doel beschreven.

Klimaat

Klaverblad wil klimaatneutraal beleggen, uiterlijk in 2050 maar als het kan eerder. Als tussentijds doel willen we de ‘carbon footprint’ van onze beleggingen met 50% verminderen in 2030 ten opzichte van 2020. Met deze doelstelling sluiten we aan bij het Klimaatakkoord van Parijs voor 2050 en hiermee vullen we ons commitment aan het Nederlandse Klimaatakkoord in.

Biodiversiteit/land

Klaverblad streeft ernaar om uiterlijk in 2050 een netto-positieve bijdrage te leveren (“net gain”) aan het herstel van biodiversiteit. Daarnaast willen we in 2030 niet meer bijdragen aan ontbossing. Met deze doelstelling geven we invulling aan de ‘Biodiversity Pledge’ die we hebben ondertekend. In 2023 hebben we voor beleggen een actieplan voor het thema 'biodiversiteit' opgesteld.

Water

Klaverblad wil waterneutrale portefeuilles in 2030. Dit betekent dat onze aandelenportefeuille niet mag bijdragen aan het onttrekken van water uit een omgeving waar water schaars is en waar de natuur de schaarste niet uit zichzelf kan aanvullen.

Circulariteit

Klaverblad wil circulariteit zo veel mogelijk stimuleren. Circulariteit zien we als een van de oplossingen om de druk op onze planeet te verlagen. In 2030 willen we dat de afvalproductie van de bedrijven waar we in beleggen 50% lager is dan in 2020.

Actieplannen om deze doelen te bereiken

Onze doelstellingen vragen om een gedegen actieplan. Hierin beschrijven we welke acties we ondernemen om bij te dragen deze doelstellingen. In 2022 hebben we voor beleggen een actieplan voor het thema 'klimaat' opgesteld.

Hoe wil Klaverblad haar doelen realiseren? Lees hier verder.

van zaadje tot plantje