Van beleid naar actie

Bij Klaverblad willen we meer doen dan wat verplicht is. Dat mogen onze klanten en de verzekeringsadviseurs met wie we samenwerken ook van ons verwachten. Handelen doen we steeds duurzamer. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen zodat mensen prettig en onbezorgd kunnen samenleven. Net als de jaren hiervoor staat er in 2023 weer veel op de planning om Klaverblad en onze manier van ondernemen te verduurzamen. In 2022 hebben we een actieplan voor het thema 'klimaat' opgesteld. Dit jaar volgen er actieplannen voor 3 andere thema’s.

Duurzame keuzes die we nog gaan maken

We proberen ook door het hele bedrijf heen steeds duurzame(re) keuzes te maken. Zo heeft ons kantoorpand energielabel A, liggen er zonnepanelen op het dak en recyclen we afval op een milieuvriendelijke manier. Ook gebruiken we een zogenoemd ‘warmtewiel’, waarmee we warme lucht niet afzuigen en naar buiten blazen, maar hergebruiken om ruimtes te verwarmen. Wel zo duurzaam!

"Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij begint bij jezelf en het handelen naar je overtuigingen." - Madelon Moorlag, Manager Vermogensbeheer in een interview over duurzaam ondernemen.
Interview Madelon Moorlag vermogensbeheer

Aan welke duurzame initiatieven heeft Klaverblad zich gebonden?

De wereld is op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen volop in beweging. En Klaverblad ook. De afgelopen jaren hebben we ons daarom aan een aantal officiële initiatieven gebonden om zo onze duurzaamheidsbeweging voort te zetten.

Klimaatakkoord

Samen met 50 andere organisaties uit de financiële sector hebben we ons gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het nationaal klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 50% te verminderen ten opzichte van 1990.

In onderstaand figuur is de ontwikkeling te zien van de CO2-reductie van onze portefeuille ten opzichte van de startdatum ultimo 2019. Door het verhogen van het gewicht naar bedrijfsobligaties in onze strategische asset allocatie is in 2021 de CO2-uitstoot van de portefeuille toegenomen. Ultimo 2022 is de totale uitstoot weer onder het startpunt gedaald, waarmee de reductie in lijn is met de doelstellingen opgenomen in het klimaat actieplan.

Figuur 1: Ontwikkeling CO2-uitstoot portefeuille Klaverblad t.o.v. de benchmark scope 1&2

figuur CO2-uitstoot ontwikkeling

*Uitstoot van hypotheken is nog niet opgenomen

Biodiversity pledge

Naast het verminderen van onze CO2-uitstoot, gaan we ook de strijd tegen het verlies van biodiversiteit aan. We hebben namelijk de ‘Biodiversity Pledge’ afgelegd. Samen met andere financiële instellingen erkennen we hiermee dat de biodiversiteit wereldwijd onder zware druk staat en dat we willen bijdragen aan het herstel. Wij doen ook dat onder andere door te zorgen voor bloemranden langs akkers en door te sponsoren.