Blijf bij ons ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) en de effecten ervan op onze dienstverlening en verzekeringen.

Nieuws over het coronavirus

Lasergamen dankzij Klaverblad

Klaverblad heeft heel wat Utrechtse gezinnen blij kunnen maken met vrijkaarten voor lasergamen. Klaverblads rayonmanager Saskia de Boer bezorgde 200 vrijkaarten bij een uitgiftepunt van de Utrechtse voedselbank.

Lees verder

Klaverblad Verzekeringen legt stevig fundament voor de toekomst

Klaverblad heeft een goed jaar achter de rug. De financiële resultaten en de solvabiliteit zijn sterk verbeterd en de premieomzet is stevig gegroeid. “Naast bestaande klanten hebben veel nieuwe klanten hun vertrouwen in Klaverblad gesteld en hun verzekeringen bij ons afgesloten” aldus Peter Paul Barth, algemeen directeur. Het woord ‘verandering’ is voor Klaverblad kenmerkend voor het jaar 2017. De directie is vernieuwd en uitgebreid. Peter Paul Barth: “We constateren met tevredenheid dat Klaverblad in 2017 het fundament gelegd heeft om de ingezette veranderingen verder vorm te geven.”

Lees verder

AVG

Vanaf 25 mei geldt in de hele Europese Unie (EU) een en dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Een belangrijke verandering is dat mensen meer controle krijgen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Lees verder